ՎԱԶԱՇԵՆԻ ՈՍԿԻ-ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԵՐԵՒԱԿՈՒՄ

1
Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումը գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզում, Վազաշեն գյուղից 1.5-4.0 կմ հարավ-արևելք: Ուսումնասիրվող տեղանքը պատկանում է Սոմխեթա-Ղարաբաղյան գոտու հարավային մասին։ Այն Ալավերդի-Կապան տեկտոնական գոտում է, 1000-1200 մ բացարձակ բարձրության վրա: Տեկտոնական-կառուցվածքային հիմնական միավորը Տավուշի անտիկլինորիումն է՝ որոշ խորքային խախտումներով, որոնք հիմնականում ունեն հյուսիս-արևմտյան և հյուսիս-արևելյան լայնակի տարածում։ Երկրաբանական կառուցվածքի տեսակետից շերտագրական կտրվածքում կան ստորին յուրայից մինչև պալեոգենի հասակի հրաբխածին և հրաբխանստվածքային ապարներ: Ըստ հանքամարմինների ներքին կառուցվածքի, առանձնացված են հանքայնացման երկու տիպեր` երակային և երակիկացանային: Երակային հանքամարմինների ներքին կառուցվածքում առանձնացված են հանքայնացման քվարց-պիրիտ, քվարց-կարբոնատ-բազմամետաղ և քվարց-կարբոնատ ոսկեբեր երակներ։ Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումը իր գեոքիմիական առանձնահատկությամբ պատկանում է Ոսկի-Սուլֆիդային ֆորմացիային։ Ոսկու պարունակությունը խիստ անհամաչափ է, թե՛ տարածմանը և թե՛ անկմանը։ Խորքում սակայն պարունակությունը բարձրանում է։ Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումը հեռանկարային մեծ պոտենցիալ ունեցող նախագիծ է։

Երկրաբանահետախուղման Աշխատանքների Արդյունքները Հողի Նմուշառմամբ

Երկրաքիմիական հետազոտության արդյունքները համարվում են դրական

  • արդյունքների համաձայն՝ բացահայտվել են 5 խոստումնալից տեղամասեր հետագա հետախուզական գործունեության համար ավելի փոքր  մասշտաբով

  • Բոլոր 4 միացությունների Zn-Au-Ag-Pb  համակցությունը/հարաբերակցությունը հստակորեն հայտնաբերված է այս տեղամասում
  • Այս տարածքները համարվում են բարձր պոտենցիալ ունեցող տարածքներ տիպային հանքայնացման համակարգում բազմաթիվ հանքային մարմինների սովորական տարածական միավորման շնորհիվ