Կայուն Զարգացում

Կայունության հիմնական արժեքները 
Ներառականություն-Հստակ արտահայտված մտադրություն կամ քաղաքականություն՝ հիմնական շահագրգիռ կողմերին ներգրավելու մեր կազմակերպության ռազմավարության մշակմանը:
Ազնվություն- հավատարմություն մի շարք ընդհանուր էթիկական նորմերին և օրինապաշտ վարքագծին: Ղեկավարել մեր պատասխանատվությունը կայուն զարգացման համար Մեր գործողությունները, որոնք ազդում են բնապահպանական գործունեության, տնտեսական գործունեության և սոցիալական առաջընթացի վրա, որոնք արտացոլված են որպես մեր ընկերության և՛ արժեք, և՛ պրակտիկա: 
Թափանցիկություն- բաց որոշումների և գործունեության վերաբերյալ, որոնք ազդում են հասարակության, տնտեսության և շրջակա միջավայրի վրա: Հստակ, ճշգրիտ, ժամանակին, ազնիվ և բարդ ձևով հաղորդակցվելու պատրաստակամություն:
Ի՞նչ է նշանակում կայունություն մեր կազմակերպության համար:
  • Մասնագիտական զարգացում Կրթությունը և ուսուցումը կիրառում են բնապահպանական քաղաքականություններ և արտաքին չափանիշներ
  • Ստեղծել իրավունքներ, պատասխանատվության շրջանակներ և կարողություններ, որոնք խթանում են նորարարությունը, ուսումը և մարդկանց հզորացումը
  • Տեսնելով կապը կայուն զարգացման և բիզնեսի առավելությունների միջև՝ կենտրոնանալով կրթական ծրագրի մշակման վրա: